EHBO-Blixembosch

REANIMATIECURSUS


De vereniging geeft ook aparte reanimatiecursus
met de aantekening AED-bediener.
Deze cursus wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur van de N.R.R.

Dit is een cursus van een avond (ongeveer 4 uur) en kost 30 euro.
Dit is inclusief materiaal, officieel diploma van de Hartstichting en de N.R.R.
(Nederlandse Reanimatie Raad) en natuurlijk een kopje koffie/thee.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Stichting Hart voor Elkaar

Informatie en/of aanmelden kunt u doen via de link inschrijfformulier

Correspondentieadres: Diamantering 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95