EHBO-Blixembosch

MODULE EHBO BIJ SPORT


Vanaf de 27ste druk van het Oranje Kruis boekje zijn de onderdelen van sportletsel opgenomen in de basiscursus EHBO. Het certificaat en de aantekening bestaan nog steeds, maar er wordt geen gebruik meer gemaakt van een apart boekje EHBO bij Sportongevallen. Bij EHBO-Blixembosch worden alle sport- en aanverwante letsels meegenomen in de maandelijkse verdiepingslessen. De aparte module sportletsel wordt niet meer aangeboden.

Correspondentieadres: Diamantering 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95