EHBO-Blixembosch

MODULE EHBO BIJ SPORT


Lid van een sportvereniging of zelf actief…?
Sport gerelateerde letsels leer je behandelen tijdens de module eerste hulp bij sport.


Je leert hoe je moet handelen bij bijvoorbeeld verstuikingen, kneuzingen en botbreuken. Met een doel voor ogen, zoals bij het hele EHBO gebeuren… erger voorkomen.

Correspondentieadres: Diamantering 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95