EHBO-Blixembosch

MEDEDELINGEN

 

Enqueteformulier

enqueteformulier

 


Geslaagd!

Op 30 januari 2019 hebben onze 4 basiscursisten hun examen moeten afleggen voor 2 onbekende examinatoren. Ondanks de zenuwen hebben onze basiscursisten het er goed vanaf gebracht en mogen we concluderen dat iedereen is geslaagd voor zijn/haar examen. Namens het bestuur en leden van onze vereniging wil ik de cursisten van harte feliciteren met het behalen van het EHBO-diploma. We hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij en dat zij hun competenties op peil houden door naar onze verenigingsavonden te komen. Tijdens de ALV op 21 maart 2019 ontvangen de cursisten hun diploma.Oktober 2019

In oktober 2019 viert EHBO-Blixembosch haar 10de verjaardag! Wij zijn trots op datgene wat we bereikt hebben en op onze (kleine) groep enthousiaste leden die het hele jaar door op vrijwillige basis voor de wijk en de mensen om hen heen klaarstaan. Met het bestuur wordt gekeken naar een mooie manier om dit vieren voor onze leden.


2018-2019 Examen basiscursus EHBO


In oktober 2018 zijn een aantal mensen enthousiast begonnen met de basiscursus EHBO. Inmiddels zijn ze bijna klaar om op eigen benen te staan. Op woensdag 23 januari 2019 is de generale repetitie voor het examen. Hierbij wordt alle praktijk nog een keer doorgenomen met de cursisten, zodat ze goed voorbereid op het examen kunnen. Een week later, op woensdag 30 januari zullen de cursisten voor een onbekend jurylid moeten laten zien hoe zij een slachtoffer zouden helpen. Aan het eind van de avond hoort iedereen of ze zijn geslaagd. We willen alle cursisten heel veel succes wensen en we hopen op een goed eindresultaat!


 

Correspondentieadres: Diamantering 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95