EHBO-Blixembosch

 

GESCHIEDENIS


De EHBO-vereniging is ontstaan uit 
de werkgroep Hart voor elkaar
Deze werkgroep had als doel om de AED 
die in de wijk Blixembosch aanwezig is, 
ook door de wijkbewoners
deskundig en verantwoord te laten bedienen.
Hiervoor worden
reanimatie- en AED-cursussen gegeven. 
Doel is om in de toekomst
op meerdere plaatsen in de wijk AED's te plaatsen

Tijdens deze lessen kwam de vraag of er ehbo-lessen gegeven konden worden.
Uit deze vraag is EHBO-Blixembosch geboren.
Op 20 oktober 2009 is de vereniging opgericht.

Correspondentieadres: Diamantring 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95