EHBO-Blixembosch

 

DOELSTELLING


Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene,
wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en
het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen in 
Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers;
c. het organiseren van aangepaste of specificieke
gerelateerde opleidingen zoals bijvoorbeeld:
Reanimatie en bediening AED;
d. het voeren van een doelgerichte propaganda;
e. het, op verzoek, actief verlenen van deskundige bijstand bij activiteiten
die bij voorkeur, plaatsvinden cq georganiseerd worden binnen 
de wijk Blixembosch te Eindhoven, al dan niet onder verantwoording van de wijkvereniging Blixembosch, danwel onder verantwoording van derden.
(statuten: EHBO-Blixembosch, artikel 2

Correspondentieadres: Diamantring 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95