EHBO-Blixembosch

REANIMATIE


Een hartstilstand op straat.
Van het ene op het andere moment heeft iemand geen ademhaling en hartslag meer. Wanneer je niets doet gaat het die mijnheer, die mevrouw dood.
Dat is te voorkomen!

Het kost een paar uur van je vrije tijd, maar daarna weet je wat een circulatiestilstand inhoudt, ken je het protocol en weet je hoe je moet beademen, kun je hartmassage geven en de AED bedienen.
Dus…waarom zou je het niet willen leren? Ik kan geen redenen bedenken…
Dit is een cursus van een avond (ongeveer 4 uur) en kost 30 euro.
Dit is inclusief materiaal, officieel diploma van de Hartstichting en de N.R.R. (Nederlandse Reanimatie Raad) en natuurlijk een kopje koffie/thee.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met de Stichting Hart voor Elkaar.

Correspondentieadres: Diamantring 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95