EHBO-Blixembosch

 

Welkom op de pagina van EHBO-Blixembosch.


Wij zijn een vereniging, die diverse eerste hulp cursussen verzorgd, waaronder een basiscursus en een herhalingscursus EHBO.
Buiten de bovengenoemde cursussen zijn er ook nog EHBO gerelateerde cursussen. Men kan dan denken aan eerste hulp aan kinderen, de sportmodule en wandelletsel.
Meer informatie kunt u krijgen via de het kopje cursussen.
Ook het volgen van een aparte reanimatiecursus behoort tot een van de mogelijkheden. U krijgt dan na afloop een certificaat uitgereikt.
Reanimatie maakt natuurlijk ook onderdeel uit van de basis EHBO.
Door onze leden worden diverse evenementen binnen de wijk Blixembosch ondersteund.
Onder het kopje activiteiten kan men een aanvraag doen of inzage krijgen over welke activiteiten het gaat.
Tevens ziet u bij bovengenoemde kopjes ook de kalender van de vereniging. Deze vertelt u wanneer de cursussen en/of de activiteiten zijn.
Voor extra informatie kunt u zich wenden tot een van de bestuur- en/of commissieleden. Deze vind u bij het kopje organisatie.
Tenslotte kunt u bij het kopje nieuws de laatste informatie krijgen over de vereniging.
Hier vindt u ook enkele sfeerfoto’s.

EHBO-Blixembosch

 

meld je aan als Burgerhulpverlener

 

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

Correspondentieadres: Diamantring 92, 5629 GS Eindhoven | info@ehbo-blixembosch.nl | banknummer NL52 RABO 0154 5596 95